Eesti Arstide Liidule

aprill 6, 2014

 Lugupeetud Eesti Arstide Liidu eestseisus!

Pöördume teie kui kogenud tervishoiutöötajate ja meie tulevaste kolleegide poole ettepanekuga mitte pakkuda tulevastel Eesti Arstide Liidu üritustel tasuta alkohoolseid jooke.

Oleme Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi siseselt jõudnud järeldusele, et tervishoiu valdkonnas tegutsev organisatsioon ja selle liikmed peaksid olema eeskujuks teistele tervislike eluviiside edendamisel. Praeguste ja tulevaste arstidena on meil hea võimalus kujundada oma lähedaste, patsientide ja kogu ühiskonna väärtushinnanguid ning seeläbi suunata neid vastutama oma tervise eest. Siinkohal ärgitame mõtlema sõnumi üle, mida oma käitumisega väljendame. Kas meie käitumine ja meie väljaütlemised ühtivad? Kas meie käitumine aitab kaasa sellele, et Eesti rahvas oleks terve?

Mõelnud oma organisatsiooni visioonile ning meie tulevasele elukutsele otsustasime viimasel EAÜSi üldkoosolekul, et edaspidi pakutakse EAÜSi üritusel tasuta mittealkohoolseid jooke. Taoline otsus võimaldab üritustel osalejatel langetada teadliku ja vaba otsuse, mis puudutab alkoholi tarbimist ning aitab kaasa sellele, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis. On leitud, et toodete tasuta pakkumine mõjutab inimesi neid rohkem tarbima, selle otsusega on aga vastupidiselt võimalik suunata inimesi tervisele soodsamaid valikuid tegema.

Kutsume üles ka Eesti Arstide Liitu liikuma samas suunas. Ürituste korraldajana on EAL unikaalses positsioonis – alkoholi mittepakkumisega on teil võimalus kaudselt mõjutada inimeste harjumuspärast käitumist. Isegi kui selle otsuse lühiajaline mõju üksikisikule on väike, võib selle potentsiaalne kaugmõju olla suur.

Kindlasti olete teadvustanud enda rolli muutuste eestvedajatena ning arvamuse kujundajatena Eestis. Jättes alkohoolse joogi ostmise otsuse üritusel osalejate enda teha, näitaksite sellega Eesti ühiskonnale, et mitmed alkoholiga seotud traditsioonid ei ole igavesed ning vajavad aegajalt ümberhindamist.

Teie Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

Kommentaarid

kommentaari