Kohtumine Eesti tervisepoliitika eestvedajaga

juuni 18, 2014

Marta Velgan
marta.velgan@gmail.com

 Reedel 13. juunil kohtus EAÜSi juhatus ning alkotiimi poolt mina värske töö- ja tervishoiuministri Urmas Kruusega, et arutada erinevaid teemasid, sealhulgas edasistest sammudest Eesti alkoholipoliitikas. Väga palju aega meile ei antud, mistõttu kõikidele küsimustele vastuseid ei saanud, küll aga tekkis mingi ettekujutus ministri arvamustest ja hoiakutest.

Härra minister on mitmetes oma intervjuudes (sh maikuu Eesti Arstis) rõhutanud seda, et tema arvates on Eesti tervishoiu suurimaks probleemiks inimeste vähene terviseteadlikkus ning veelgi suuremat rõhku tuleks panna ennetustööle. Ka meie kohtumisel rõhutas minister rahvatervise olulisust mitmeid kordi. Töö- ja tervishoiuministri arvates on tähtis tegeleda inimese enesekontrolli tõhustamisega, et inimesed oskaksid ise teha enda tervise seisukohast kasulikke otsuseid. Lisaks soovib minister, et läbi eeskujude ja hoiakute muutmise väheneks tunduvalt alkoholi roll meie (pop)kultuuris palju. Keelamisse ning nulltolerantsi minister ei usu, kuigi alkoholi täielikust keelustamisest ei ole Eestis kunagi juttu olnudki. Samuti ei usu ta, et ühiskondlikke norme oleks võimalik kuidagi seadusandluse kaudu kujundada.  Konkreetseid mõtteid selles osas, kuidas inimeste hoiakuid muuta ning Eestis teistsugust alkoholi tarbimise kultuuri luua, ministril hetkel välja pakkuda polnud. Loodetavasti on aga kevadel toimuvateks valimisteks meie töö- ja tervishoiuministril tekkinud selge ettekujutus sellest, kuidas saaks aidata Eesti inimestel teha tervislikumaid valikuid.

Küll aga andis minister lootust, et alkoholipoliitika rohelises raamatus kirja pandud meetmed leiavad lähitulevikus rakendust. Millised neist täpsemalt minister öelda ei osanud, mis annab alust arvata, et ühtegi konkreetset eelnõud hetkel laual ei ole. Siiski andis hr Kruuse mõista, et alkoholireklaami reguleerimisega plaanitakse edasi minna. Üheks oluliseks edasiminekuks on alkoholireklaamidest lugude rääkimise, inimeste ning miljöö kujutamise väljajätmine. Reklaami täielikku keelustamist minister ei poolda, sest tema arvates ei tohiks alkoholi ühiskonnas peita ning reklaam on üks viis, mille kaudu inimesed alkoholiga tutvust teevad (?). Okei…

Gandhi on öelnud “Ole muutus, mida tahad maailmas näha”. Töö- ja tervishoiuminister usub, et tervisekäitumise puhul on oluline roll eeskujudel ja hoiakutel ning minister ise on selle elavaks tõestuseks. Siiski arvan, et ainuüksi ühest ministrist ei piisa, et inimeste tervisekäitumise muutmisele kaasa aidata. Kõik ministrid, Riigikogu liikmed, ametnikud, avaliku elu tegelased võiksid sarnaselt Urmas Kruusele olla Eesti inimestele eeskujuks. Alustada võiks näiteks sellest, et erinevatel vastuvõttudel/ametlikel üritustel pakutaks vaid alkoholivabasid jooke.

Austraalia suitsetamise ja tervise nõukogu president, professor Mike Daube ütles eelmisel aastal Postimehele antud intervjuus, et ministris, kes ei mõista, et tervis tuleb enne raha, on midagi perversset, ükskõik, millise riigiga on tegemist (http://arvamus.postimees.ee/2572488/suitsetajate-porgu). Soovin jõudu ja jaksu meie töö- ja tervishoiuministrile inspireerimaks Eesti inimesi oma tervise eest enam vastutama ja hoolt kandma!

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

Kommentaarid

kommentaari