Mida alkoholitootjad mõtlevad, kui nad ütlevad, et …

juuli 28, 2014

Marta Velgan
marta.velgan@gmail.com

 2011. aastal tuli organisatsioon nimega European Centre for Monitoring Alcohol Marketing (EUCAM) välja ühe raamatukesega, kus kirjeldatakse alkoholitootjate poolt ühiskonnale ja mis veelgi olulisem riigijuhtidele kommunikeeritavaid sõnumeid. Selle kirjutise eesmärgiks on heita valgust alkoholitootjate tegelikele kavatsustele ning lükata ümber mitmeid argumente, mida alkoholitootjad kasutavad seismaks vastu efektiivsetele alkoholipoliitika meetmetele.

1. Alkoholi tarbimine on normaalne, tavaline, tervislik ja vastutustundlik.

Alkoholitootjate poolt loodud kuvandi põhjal on keskmine alkoholitarbija edukas ja sotsiaalne inimene, kes naudib elu täiel rinnal. Alkohol on tervisliku, õnneliku ja eduka elu ning heade kommete, harjumuste ja traditsioonide lahutamatu osa. Selle sõnumi pitseerimiseks inimeste alateadvusesse seostatakse alkoholireklaamides alkoholi tarbimist hea seltskonna, sõpradega ajaveetmise, edukuse, pidutsemise, romantika ning hea füüsisega. Enamik suurtest alkoholitootjatest on sponsoriks  mitmetele erinevatele spordialadele, sh jalgpall, korvpall jne. Et alkohol on samal ajal seotud ka terviseprobleemide, vägivalla, liiklusõnnetuste, enesetappude ja sotsiaalsete probleemidega – ei näe me üheski reklaamis.

2. Probleemiks ei ole alkohol, vaid väike grupp inimesi, kes ei oska alkoholi mõõdukalt tarbida.

Alkoholitarbimisest tingitud kahjud on põhjustatud väikese rühma inimeste poolt, kes ei oska alkoholi mõõdukalt tarbida ning nemad on süüdi probleemides nagu kuritegevus, liiklusõnnetused, nakkushaiguste levik, seksuaalvägivald jms. Nendega tuleks tegeleda individuaalselt ning riiklikul tasandil rakendatavad meetmed siinkohal ei aita. Sellised meetmed vaid karistavad seda osa rahvastikust, kes oskavad alkoholi juua. Ühiskonnas väljendavad alkoholitootjad vägagi valjult oma soovi, et kõik inimesed tarbiksid alkoholi mõõdukalt. Tegelikkuses toovad alkoholitootjatele 75% kasumist sisse vaid 25% inimestest, kes tarbivad alkoholi tervist kahjustavas kogustes. Kui juhtuks tõesti see, mida alkoholitootjad üle kõige soovivad ning kõik inimesed tarbiksid alkoholi mõõdukalt, kaotaksid nad suure osa oma kasumist. Vaevalt aga, et nad oma kasumist nii lihtsalt loobuda soovivad.

3. Alkoholi mittetarbivaid täiskasvanuid ei ole olemas.

Alkoholitootjate poolt loodud kuvandis moodustavad karsklased ühiskonnas väga tühise osa, kuna alkohol on tänapäeva kultuuri ja eluolu lahutamatu osa ning selleks, et olla ühiskonnas sotsiaalselt aktsepteeritud tuleb alkoholi tarbida. Ainsad alkoholitootjate poolt tunnustatud karsklased on alaealised, rasedada ja mootorsõidukijuhid. Kui aga uurida WHO poolt välja antud statistikat, võib avastada, et ligikaudu pool maakera populatsioonist karsklased. Kui Euroopa regioonis on alkoholi mittetarvitajate hulk 25% ligi, siis islamiusu riikides ulatub see kuni 100%. Lisaks sellele väidavad alkoholi tootjad, et alkoholi tarvitajad on karsklastest tunduvalt tervemad toetudes mitmele teadusuuringule, mille usaldusväärsuse on teadlased kahtluse alla seadnud. Nendes teadusuuringutes on uuritavad grupid tihtipeale võrreldamatud, kuna alkoholi mittetarvitajate hulka kuuluvad tihti inimesed, kes tervislikel põhjustel on alkoholist loobunud.

4. Ignoreerida tuleks fakti, et alkohol on tervist kahjustav ja sõltuvust tekitav aine.

Alkoholijoogid on maitsvad. Nad on toodetud parimast kodumaisest toorainest ning nende valmistamisel on lähtutud sajanditepikkustest traditsioonidest. Õlu on hea värskendus kuumal päeval ning veinides sisalduvad antioksüdandid kaitsevad südant ja veresooni. Viimaste aastatega on üha populaarsemaks muutunud erinevad bioveinid ja -õlled. Küll aga ei pöörata alkoholitootjate poolt tähelepanu sellele, et alkoholi liigtarvitamine kahjustab tervist ning et alkoholi tarvitamine võib põhjustada sõltuvushäiret. Tõsi küll praeguseks hetkeks on paljudes riikides alkoholitootjad kohustatud märkima oma tootele, et alkohol kahjustab tervist. Lisaks on alkohol lisatud WHO kartsinogeensete ühendite nimekirja, kuna tõstab mitmete pahaloomuliste kasvajate tekkeriski, sh rinnavähk, põievähk, maovähk jne.

5. Alkoholiga seotud probleeme saab lahendada vaid siis, kui kõik osapooled koostööd teevad.

Alkoholitootjad soovivad jätta endast muljet kui sotsiaalselt vastutustundlikkest ettevõtetest ning tahavad kogu südamest, et inimesed mõõdukal talkoholi tarbiksid. Alkoholitootjad tunnevad vastutust selle eest, kui nende toodet valesti kasutatakse, mistõttu tahavad nad panustada alkoholist tingitud kahjude vähendamisse. Seetõttu paluvad nad end kaasata kõikidesse aruteludesse ja strateegiate väljatöötamisse. Nii on seda ka tehtud. Praeguseks hetkeks on paljud eksperdid aga aru saanud, et alkoholitootjate kaasamine on kaasa toonud rohkem kahju kui kasu. Et kaitsta oma kasumit, on alkoholitootjad teinud agressiivselt lobby-tööd, et efektiivsed alkoholipoliitika meetmed riikides rakendamata jääksid.

6. Alkoholi turundamine ei suurenda alkoholi tarbimist, vaid aitab inimestel valikuid teha.

Viimasel kümnendil on alkoholireklaami mõju hindamiseks läbi viidud rohkelt erinevaid uuringuid. Hetkel võib kindlalt väita, et alkoholireklaamide mõju on kõige tugevam noortele, nihutades alkoholi proovimist ja tarbimist varasemasse ikka ning suurendades juba alkoholi tarbivate noorte tarbitud alkoholi koguseid. Täiskasvanud indiviididele alkoholireklaam nii suurt mõju enam ei avalda (http://www.eucam.info/eucam/home/ammie-report-europe.html). Alkoholitootjad väidavad aga vaatamata teadusuuringutes tõestatule jätkuvalt, et nende toodete turundus kedagi jooma ei mõjuta. Kui see oleks tõesti nii, siis miks kulutavad alkoholitootjad niivõrd suuri summasid millegi peale, mis ei tööta?

7. Inimeste harimine on parim meede alkoholi liigtarbimisest tulenevate kahjude vähendamiseks.

Viimasel kümnendil on ilmunud väga palju teadusartikleid, kus on võrreldud erinevates riikides rakendatud alkoholipoliitika meetmete efektiivsust ning leitud, et efektiivseteks meetmeteks alkoholi liigtarbimise vähendamiseks on alkoholi hinna tõstmine, alkoholi kättesaadavuse piiramine, alkoholireklaami keelustamine ning alkoholisõltuvuse ravi. Inimeste harimine erinevate loengute ja teabekampaaniate näol tõendatud efektiivsust ei oma. Alkoholitootjad on aga risti vastupidisel arvamusel. Nende arvates ei pane alkoholihinna tõstmine, kättesaadavuse piiramine ja reklaami keelustamine inimesi alkoholi vähem tarbima, vaid suurendab salaalkoholi turgu. Lisaks on sellised meetmed ahistavad nende inimeste jaoks, kes “oskavad” alkoholi juua.

Link originaaltekstile http://www.activeeurope.org/attachedFiles/Seven_key_messages.pdf

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

Kommentaarid

kommentaari