Pöördumine lapsevanematele

juuni 24, 2014

 Hea lapsevanem!

Alkohol on täna liiga paljude laste kasvukeskkonna osa. Tihti suhtuvad ka lapsevanemad Eestis alaealiste alkoholitarbimisse küllalt lubavalt. Ometi on teaduslikult tõendatud, et alkohol on eriti kahjustav just kasvueas. Arenevat aju ja võimet endaga tulevikus toime tulla võib ohustada ka vähene alkohol.

Kui tahame alkoholiküsimuses paremaid tulemusi, tuleb alkoholi tarbida vähem, sealhulgas on oluline kaitsta lapsi ja noori. Me ei ole Eestis alati nii palju alkoholi joonud kui täna. Alkoholitarvitamist on võimalik vähendada, kui ühiskonna erinevad osapooled selle huvides koos töötavad. Kui normaalseks igapäevaelu osaks hakkavad meie lapsed alkoholi pidama, sõltub riigikogu ja kohalike omavalitsuste otsustest, alkoholitootjatele ja -müüjatele kehtestatud reeglitest, kuid ka lastevanemate tõekspidamistest ja õigel ajal seatavatest piiridest.

Kutsume teid kaasa mõtlema ja tegutsema laste parema kasvukeskkonna nimel. Alustada saame kohe, juba sel suvel!

Saame teha kodudes reeglid lastele selgeks ja kergesti järgitavaks:

• Saame vestelda lapsega tema elust, tegemistest ja sõpradest iga päev. Saame aidata oma lapsel valikuid langetada ja toime tulla keeruliste olukordadega.

• Arutada teismelistega, kes vajavad kasvamise loomuliku osana vahel piiride ületamist, kuidas võtta riske turvaliselt. Nõnda, et need õpetaksid eluoskusi ega kujutaks püsiva kahjustuse ohtu.

• Selgitada lapsele, et enda purju joomine ja alkoholi tõttu kontrolli kaotamine on riskantne, ebaviisakas ja vastutustundetu, nii teismelise kui täiskasvanu puhul.

• Leppida selgelt kokku, et meie peres ei joo lapsed alkoholi enne täiskasvanuks saamist. Saame seda reeglit korduvalt koos läbi arutada, selle üle mõelda ja selle tagamaid selgitada.

Saame muuta enda käitumist ja keskkonda, milles lapsed aega veedavad:

• Loobuda lastega suveüritustel käies ise alkoholi joomisest või seda piirata.

• Leppida kokku peres ja sõpruskonnas, et lastele seltskonnas alkoholi ei pakuta ja laste juuresolekul piirduvad ka täiskasvanud vähesega.

Alustame juba sel suvel! Saame üheskoos teha väikesi, meile kõigile jõukohaseid muudatusi oma igapäevaelus, et meil endil ja meie lastel oleks parem tulevik. Nii panustame tervesse ja õnnelikku Eestisse.

Vaata ka lehekülge www.tarkvanem.ee. Sealt leiad infot selle kohta, miks alkoholi tarvitamine on üks esimesi samme sõltuvuskäitumise karjääris ning kuidas vanemad saavad kõige rohkem oma lastele ohtude vältimisel abiks olla.

Allakirjutanud vabaühendused:

Terve Eesti Sihtasutus
Perekoolituskeskus Sina ja Mina
Lastekaitse Liit
Lastevanemate Liit
Eesti Arstide Liit
Eesti Arstiüliõpilaste Selts
Eesti Skautide Ühing
Eesti Psühhiaatrite Selts
Eesti Väitlusselts
Eesti Tervisedenduse Ühing
MTÜ Oma Pere
MTÜ Peaasjad
MTÜ Lasterikaste Perede Liit
Arengukeskus Avitus
Eesti Koolipsühholoogide Ühendus
Tartu Laste Tugikeskus
Sihtasutus Dharma
Domus Dorpatensis
Tartu Ülikooli Kliinikumi Meestekliinik
AVE Eesti Karskusliit
MTÜ Hiiumaa Kultuuri Selts ja Hiiu Folk
SA Kiusamise vastu
Eesti Maaomavalitsuste Liit
Tallinna Perekeskus

Allakirjutanud riiklikud ametid:

Politsei ja Piirivalveamet
Tervise Arengu Instituut
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

Kommentaarid

kommentaari