Prioriteediks peab saama inimsõbralik Eesti

detsember 4, 2015

 Lugupeetud peaminister Taavi Rõivas

Meil on rõõm kuulda, et Teie valitsus mõistab jätkuvalt alkoholi tarbimise kahjude suurust ühiskonnale ning näitab probleemiga tegelemiseks enneolematut sihikindlust. Lisaks strateegilisele tugevusele on valitsusel ka tugevusi taktikas, olles otsustanud tõsta järgnevatel aastatel alkoholi aktsiisimäära. On tõsi, et alkoholi aktsiisimäära tõstmine on üks mõjusamatest viisidest, kuidas tarbimist vähendada ja seeläbi parandada Eesti inimeste tervist. Veelgi olulisem on aga tagada, et alkoholi hinna tõus jõuaks elatustaseme tõusuga sammu pidada, mistõttu soovime teile edu alkoholi hinna tõusu järjepidevuse tagamisel.

Küll aga tunneme muret, sest Teie vastuses Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kirjale esitatud seisukohad kujutavad potentsiaalselt ohtu rahva tervisele. Teie pöördumisest jääb mulje, et ettevõtjate heaolu on Vabariigi Valitsuse jaoks prioriteetsem kui Eesti rahva tervis.

Nõustume Teiega, et ettevõtlusvabadus ning ettevõtjasõbraliku keskkonna loomine on Eesti jaoks oluline. Samal ajal ei tohi unustada, et Eestis on rida valdkondi, kus mõistlikel põhjustel on ettevõtlusvabadust piiratud. Näiteks on Eestis keelatud relvade ja laskemoona, narkootiliste ainete, tubaka, hasartmängude ja veel mitmete toodete ning teenuste reklaam.

Üldiselt on Lääne-Euroopa riikides ja ka Eestis tekkinud selge muster, et kui mingi teatud ettevõtlustegevus ohustab oluliselt tarbija lähedaste tervist, siis pole mitte ainult alust vaid on ka hädavajadus leida sobivad piirangud. Ettevõtlustegevuse piiramine on vajalik ka juhul, kui tootel või teenusel on sõltuvust tekitavad omadused, mis alkoholi puhul on vaieldamatu. Kuigi valitsuse üks ülesanne on tagada ettevõtlusvabadus, ei tohi unustada valitsuse veelgi olulisemat eesmärki kaitsta tarbijaid sõltuvust tekitavate ainete eest ning tootjate turunduspraktikate eest, mis nende vabadust vähendavad.

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et alkoholi tarbimisest tingitud kahjude vähendamiseks ei ole ühte kindlat imeravimit. Sarnaselt krooniliste haiguste ravile on mitme ravimi kombinatsioon enamasti efektiivsem haigusest tingitud tüsistuste ärahoidmisel. Alkoholi tarbimisest tingitud kahjude vähendamiseks on selleks kombinatsiooniks juba eelpool mainitud alkoholi hinna tõstmine koos kättesaadavuse vähendamise ja reklaami piiramisega.

Olete korduvalt väitnud, et riik peab esmajoones keskenduma alaealiste alkoholitarbimise vähendamisele ning oma varasemates sõnavõttudes olete rõhutanud, et riik saab selleks astuda ka konkreetseid samme, milleks on hinnatõus, reklaami ja müügikohtade arvu vähendamine ning tõhus ravi. Teie eestvedamisel kinnitas Valitsus Alkoholipoliitika Rohelise Raamatu, mis sisaldab ka hetkel planeeritavaid meetmeid ning Alkoholipoliitika Rohelises Raamatus toodud põhimõtete elluviimine on ühe punktina kajastatud ka käesoleva Valitsuse tegevusprogrammis. Hetkel tundub, et olete oma varasemad lubadused unustanud. Suurel hulgal alkoholireklaamiga seotud uuringute läbivaatamisel on jõutud järeldusele, et noorte poolt nähtud alkoholireklaami maht mõjutab alaealiste alkoholi tarvitamist. Mida enam noored alkoholireklaamiga kokku puutuvad, seda varasemaks nihkub alkoholi proovimise iga ning seda suuremad on tarbitava alkoholi kogused. Mida nooremana aga alkoholi tarbima hakatakse, seda suuremad on tulevikus tarbitavad alkoholi kogused ning seda suurem tõenäosus on sõltuvuse arenguks.

Loodame, et jätkate valitsuse valitud suunal ning toetate alkoholi- ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu, aidates Eesti rahval teha tervislikumaid valikuid. Alkoholiaktsiisi tõstmine on selleks kindlasti õige esimene samm, kuid ainult sellega ei tohi piirduda. Ootame, et järgmiste sammude astumisel teete samuti kaalutud ja teaduspõhiseid otsuseid ning ei jää poolikute lahenduste juurde. See on oluline samm inimsõbralikuma Eesti suunas.

Alla on kirjutanud:

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Lastekaitseliit

Terve Eesti SA

Eesti Arstide Liit

Eesti Karskusliit

Eesti Tervisedenduse Ühing

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0

Kommentaarid

kommentaari