Mentorlus – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Mentorlusprogramm

Mis on mentorlusprogramm?

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga liitub igal aastal üle 80 uue tudengi, kes otsivad endale kohta, kus Seltsi tegemistesse panustada. Kuigi alati leidub tudengeid, kes teavad kohe algusest peale, millise töögrupiga liituda ning millistes tegevustes kaasa lüüa, liitub alati ka tudengeid, kellele tundub Selts suure ning isegi veidi hirmutava kohana. Seetõttu on Selts loonud mentorlusprogrammi, mida haldab mentorlusprogrammi koordinaator.

Mida mentorlusprogramm endast kujutab?

Mentorlusse kaasatakse ühe osapoolena Seltsi kogenumaid liikmeid alates teisest kursusest, kes saavad oma teadmisi ja kogemusi Seltsist jagada teisele osapoolele. Uusi Seltsiga liitujaid kutsutakse mesilasteks ning nemad pannakse paari vanemate kursuste liikmetega. Ühe mentorluse grupi moodustavad tavaliselt kaks mentorit ja 2-3 mesilast, kes pannakse omavahel kokku huvide alusel. Mentorid tutvustavad mesilastele Seltsi toimimist, julgustavad neid Seltsi töös kaasa lööma, vastavad küsimustele nii Seltsi kui ka arstiõppe kohta ja kutsuvad võimalusel mesilasi endaga üritustele kaasa. 

Kuidas saada endale mentor?

Mentorlusprogramm alustab juba augusti lõpus, et koguda kokku võimalikult palju aktiivseid Seltsikaid uuteks mentoriteks. Kohe septembri alguses saavad uued liikmed mentorisaamise soovi Seltsile edastada, täites liitumisankeedi, ning sealt edasi saab üsna varsti kokku panna uued mentorluse grupid. Mentorluse soovi on aga võimalik avaldada kogu aasta jooksul, vajutades paremal asuvale nupule MENTORLUSE ANKEET ning täites vastava vormi.

Küsimuste korral pöördu julgelt mentorlusprogrammi koordinaatori Daniel Budõlini (mentor@eays.ee) või asepresidendi siseasjade alal Greete Jakobsoni (vpi@eays.ee) poole.

Mentorlusprogrammi koordinaator

Daniel Budõlin
mentor@eays.ee