English

Oled meile oluline!

Hea sõber!

Tere tulemast kampaania “Oled meile oluline” koduleheküljele! Siit leiad informatsiooni nii kampaania käigu kui LGBT+ kogukonna kohta üldiselt.

17. mail tähistab maailm rahvusvahelist homo-, bi- ja transfoobia vastase võitluse päeva (inglise keeles IDAHOTB ehk International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia). Nimelt eemaldas just sellel päeval 1990. aastal Maailma Terviseorganisatsioon homoseksuaalsuse haiguste nimekirjast. Paraku näeme, kuidas LGBT+ (lesbid, geid, biseksuaalsed, transsoolised jne) kogukonda kuuluvatesse inimestesse suhtutakse jätkuvalt vaenulikult ning eelarvamustega. Sellega seoses käivitab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts perioodil 14.05.2018-20.05.2019 kampaania “Oled meile oluline”, millest võivad osa võtta kõik asjast huvitatud organisatsioonid.

Tänavuse aasta IDAHOTB läbivaks teemaks on “Alliances for Solidarity” (lisainfot selle kohta saab lehel dayagainsthomophobia.org), mis viitab sellele, et kindlustunde loomiseks on vajalik leida ühtmoodi mõtlevaid inimesi ning koos võidelda sõbralikuma ja avatuma ühiskonna suunas. LGBT+ kogukonda kuuluvate inimeste hulk moodustab kogu maailma rahvastikust umbes 10%. On põhjust arvata, et umbes sama protsendi liikmetest moodustavad seksuaal- ja soovähemused ka erinevates organisatsioonides. Küll aga ei pruugi need inimesed seda avalikult välja näidata, kartuses saada halvakspanu osaliseks. Et igaüks meist tunneks end kogukonnas väärtustatuna ja turvaliselt, on oluline, et ühendused näitaksid avalikult üles tolerantsust erinevate inimeste suhtes, andes sellega välja tugeva sõnumi: meie jaoks on iga inimene oluline, sõltumata tema soolisest sättumusest või seksuaalsest orientatsioonist.

Kampaania “Oled meile oluline” leiab aset sotsiaalvõrgustikes (peamiselt Facebook ja Instagram). Soovime, et ajavahemikuks 14.05.18-20.05.18 lisaksid organisatsioonid üle Eesti oma sotsiaalmeediakonto profiilipildile kampaania logo ning kirjutaksid alla lühikese teksti täiendava informatsioonina. Täpsem info selle kohta, kuidas seda teha, on allpool.

Meie kampaaniasse on oodatud osalema igaüks! Kui otsustate meiega ühineda, andke sellest palun teada eays.nora@gmail.com. Suur-suur aitäh, et astute koos meiega sammu avatuma ja heatahtlikuma Eesti (ja maailma) suunas!

Kuidas korraldada organisatsioonis kampaaniat “Oled meile oluline”?

Kuna LGBT+ teemade käsitlus Eestis tekitab alati tugevaid tundeid ja seisukohti, tuleks enne kampaanias osalemist anda organisatsiooni liikmetele võimalus kaasa rääkida ning avaldada arvamust. Meie eesmärk on anda välja tugev sõnum hoolimisest, see on mõjus aga vaid siis, kui seda tunnistavad lisaks juhatusele ka ühenduse enda liikmed. Lisaks on see hea koht diskussiooniks, kus kummutada müüte ja vähendada hirmu. Abi selle osas saate alati meilt küsida. Kõige lihtsam viis liikmete informeerimiseks on saata meililisti lühike informatiivne kiri ettepanekuga osaleda käesolevas kampaanias ning kutse avaldada arvamust. Kuigi tegemist ei ole ametliku seisukohaga, võivad vastasel juhul liikmed tunda, et nendega ei arvestata. Kõige vähem soovime me aga seda, et organisatsiooni siseselt tekiksid pinged ja tülid.

Logo saab lisada pildile kasutades fototöötlusprogramme, nt Adobe Photoshop. Kui teie organisatsioonis pole vastavate oskustega inimest, saame teid selles osas aidata.

Tekst, mille profiilipildi muutmisega juurde peaks kirjutama, on järgmine:
17. mai on rahvusvaheline homo-, bi- ja transfoobia vastase võitlemise päev. Meie organisatsioon hoolib kõikidest oma liikmetest, sõltumata nende soolisest sättumusest või seksuaalsest orientatsioonist. Vaata kampaania kohta lisa leheküljel www.eays.ee/oledoluline #oledoluline #idahotb

Viiteid:

Logo lisamine profiilipildile

Logo lisamisel profiilipildile tuleks võimalusel eelistada heledamat tausta, et logo tekst välja paistaks. Logo võib paigutada ükskõik kuhu, ent suurus ei tohiks olla liiga väike, et selle märkamine ja lugemine oleks kerge. Eelistame ka, kui taustavärv ei oleks liiga kirju, et südame värvid välja paistaksid. Logo peaks olema profiilipildil nädal aega kuupäevadel 14.05-20.05.2018

Näide, kuidas logo profiilipildil välja võiks näha, on siin:

Profiilipildi näide