Keskkonnatervise töögrupp – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Keskkonnatervise töögrupp

Mida me teeme?

EAÜS-i uusim alaline töögrupp tegutseb selle nimel, et Seltsi jalajälg oleks võimalikult väike ning teadlikkus keskkonnatervisega seotud teemadest pideval tõusuteel. Keskkonnasõbraliku seltsi loomiseks oleme koostanud keskkonnasäästliku tegevuse juhend, mis keskendub peamiselt sündmuste korraldamisele. Et suurendada teadlikkust keskkonnatervisest ja kaardistamaks peamiseid murekohti nii Eestis kui ka maailmas tervikuna on loomisel keskkonnatervisealane kolmeosaline dokument, millest 1. osa ehk kliimamuutuse peatükk valmis 2020. aasta kevadel. Samuti võeti 2020. aasta kevadisel üldkoosolekul vastu kliimamuutuse seisukoht, mis võimaldab antud teemal ka avalikkuse ees sõna võtta. Iga aasta kevadel valitakse töögrupi liige esindama EAÜS-i Noorte Keskkonnanõukogusse, mis ühendab keskkonnast hoolivaid tudengiorganisatsioonide esindajaid ja kuulub Keskkonnaministeeriumi alla.

Mis on meie üritused-projektid?

Koostöös Noorte Keskkonnanõukoguga läks 2021. aastal käima veebikoolituste projekt, tänu millele saime edasi anda teadmisi õhu- ja veesaastest ning nende tervisemõjudest paljudele gümnaasiumi- ja põhikoolinoortele.

Kevadeti võtame aktiivselt osa Keskkonnanädalast, mille raames valmis meil 2021. aastal kaks põnevat keskkonnatervise teemalist podcasti. 2021. aasta suvel osalesime esmakordselt Autovabaduse Puiesteel, kus pakkusime külastajatele võimalust osaleda keskkonnasõbraliku toitumise töötoas. Lisaks meeldib meile töögrupi siseõhtutel, näiteks Taevaskojas matkates ja piknikku pidades, koos lõbusalt aega veeta.

Kahe tegutsemisaastaga on meil jõudnud tekkida juba nii traditsiooniks kujunenud projekte kui ka põnevaid plaane tulevikuks, kuid uuele töögrupile omaselt on ruumi ka uutele toredatele ideedele, mis meid oma eesmärgile lähemale viiks.

Kuidas meiega liituda?

Kui oled juba Seltsi liige, siis võta ühendust meie töögrupi juhiga e-maili või Facebooki teel. Kui sa ei ole veel Seltsiga liitunud, siis info liitumiseks leiad siit

Töögrupi juht

Kristin Rossmann
keskkonnatervis@eays.ee
+372 515 7592

Töögrupi üritused
Keskkonnanädal