top of page

Nooremarstid ja arstiüliõpilased esitasid avalikus kirjas oma ootused uuele dekaanile (Meditsiiniuudised 11. september 2023)

Oktoobris seisavad meditsiiniteaduste valdkonnas ees uued dekaani valimised. Avalikus kirjas dekaani valimiskomisjonile esitasid nooremarstide ja arstiüliõpilaste ühendused oma nägemuse uuest dekaanist ja palusid teha targa otsuse dekaani valimisel.

Tartu Ülikooli põhikirja järgi saab inimest dekaaniks valida kaheks järjestikuseks ametiajaks, kuna praegune meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Margus Lember on olnud dekaaniks kaks ametiaega, valitakse oktoobris uus.

 

Järgneb Eesti Nooremarstide Ühenduse ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi avalik kiri meditsiinivaldkonna dekaani valimiskomisjoni liikmetele.

 

Austatud meditsiinivaldkonna dekaani valimiskomisjoni liikmed

 

Oktoobri alguses valite meditsiinivaldkonnale uue dekaani ja sellega panete paika valdkonna õppe ja kultuuri kursi vähemalt järgnevaks neljaks aastaks. Dekaani valimised langevad ajale, mil tervishoiu rahastus on kriisi äärel, tervishoiutöötajate nappus jätkuvalt talumatult suur ning töötajad möödunud raskustest ja jätkuvast pingest vaevatud. Ülikool võib küll olla akadeemiline asutus, kuid ei saa seista eraldiseisvana ülejäänud ühiskonnast. Samuti ei seisa tervishoiusüsteemist eraldi ülikooli meditsiinivaldkond. Suurem osa Eestis töötavatest arstidest alustab oma teekonda ühest ja samast punktist, ühe dekaani all. Seega ei vali te pelgalt üht ülikooli juhtivtöötajat, vaid tervishoiusüsteemi tuleviku kujundajat - oma valikuga annate suuna kogu tervishoiule.

 

Eesti Nooremarstide Ühendus esindab üle 1100 arsti, kelle seas on nii residendid, üldarstid, eriarstid kui ka doktorandid. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts esindab 400 tudengit, kes on tervishoiusüsteemile toeks nii abiarstide, abiõdede kui ka hooldajate näol, sealhulgas olles ka motiveeritud täiskohaga tudengid. Need noored arstid on vähemalt arstkonna vaates tervishoiu tulevik. Dekaani valik puudutab neist igaüht, eriti aga tudengeid ja residente, kes on ülikooliga tihedalt seotud. Meie liikmetel on seejuures valimiskomisjonis vaid vähesed hääled, mistõttu peame pöörduma valimiskomisjoni poole.

 

Teiste riikide esindajatega kokku puutudes saame rõõmuga tõdeda, et Eesti tervishoiusüsteem on üks efektiivsemaid ja edukamaid. Valdkonna töötajad on erakordselt võimekad ja pädevad, targad, tublid ja säravad. Nad tulevad toime igakülgselt pingelistes olukordades, leiavad nutikaid lahendusi ning tagavad patsientidele tugeva käsitluse vaatamata väljakutsetele. Suuresti võlgneme siin tänu ülikooli meditsiinivaldkonnale, kes on meile taganud paljud spetsialistid, kelle õlgadel süsteem seisab, ning hoidnud süsteemis suhtelist stabiilsust.

 

Paraku hakkab selline jõudeaeg otsa saama. Valdkonna spetsialistid on väsinud, ootused tervishoiukorraldajatele (sh ülikoolile) on kasvamas. Tervishoiusektoris õppimine ja töötamine on nõudnud pidevaid eneseohverdusi tervise, pere ja üldise heaolu arvelt, ilma et seda kompenseeriks teiste valdkondadega võrreldes palk ja töötingimused. Aitab vaid missioonitunne – teadmine, et saab päriselt ja kõige otsesemas mõttes inimesi aidata. 21. sajandi esimese veerandi saabumisele lähenedes missioonitundest paraku enam ei piisa.

 

Valdkonnas õppijad, nii tudengid kui ka residendid, ja töötajad peavad tundma end väärtustatuna ja tajuma, et nende vajadusi peetakse silmas igal sammul. Vastasel juhul pole peagi enam inimesi, kes oleks valmis tervishoius töötama. Juba praegu on keeruline neid eneseohverdajaid leida, leevendust lähiaastateks ette näha ei ole.

 

Ülikooli ülesanne on seni olnud hoida stabiilsust, pakkuda kainet ja kaalutletud tuge, vältida rapsakaid otsuseid. Ülikool on seda rolli hoidnud hästi. Tahes tahtmata aga nõuab pidevate kriiside ja muude väljakutsetega toimetulek julgeid otsuseid ja tugevaid tegusid. Tervishoid siit edasi ei saa olla see sama, mis see on seni olnud. Ühiskond on selleks liialt muutunud ja muutub ka tulevikus. Seetõttu peab ülikool ajaga kaasas käima.

 

Eesti Nooremarstide Ühendus ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts püüavad mitte seista pelgalt kildkonna arstide ja tudengite eest, vaid esindada tulevikku. Püüame näha ja tunnetada, kuhu ühiskond liigub ja milliseks kujunevad valdkonna vajadused. Seisame süsteemse arengu, heaolu ja tarkade valikute eest.

 

Sellest tulenevalt püstitame ootused tulevasele meditsiinivaldkonna dekaanile ja tema meeskonnale:

 

•Dekaan peab olema aktiivne osapool tervishoiu korralduslikes küsimustes, tegema koostööd nii Sotsiaalministeeriumi, Tervisekassa kui ka teiste avalike asutustega.

 

•Dekaan peab tegema avatult koostööd, st oskama kuulata ning arvestada eri vaatenurkade, vajaduste ja osapooltega.

 

•Dekaan peab tegema ettenägelikke ja julgeid otsuseid lähtuvalt reaalsest ühiskondlikust olukorrast ja vajadusest, ka siis, kui need on akadeemilise asutuse vaatest ebamugavad.

 

•Dekaan peab olema eeskujuks kogu tervishoiusektorile töökultuuri kujundamisel, meeldivate ja kollegiaalsete suhete ning vastastikku toetava õhkkonna loomisel.

 

Üks suuremaid ja olulisemaid väljakutseid, mis tulevast dekaani ees ootab, on tervishoiuerialade populariseerimine. Kuidas tagada, et tudeng valib IT asemel arstiõppe? Kuidas tagada, et ta tahaks jääda arstiks ka pärast kraadi omandamist? Selge on see, et senine õppekorraldus ja õppe sisu ei suuda ühiskonna muutuvate ootuste ja vajaduste kontekstis enam tagada, et meil oleks piisavalt arste, proviisoreid, füsioterapeute.

 

Kas uus dekaan eelistab ülikooli töötajate vaatest mugavamaid lahendusi või on valmis juhtima muutusi, mille tulemusena muutuks õpe paindlikumaks ja koolitaks spetsialiste vastavalt tegelikule vajadusele?

 

Seega, lugupeetud valimiskomisjon, kutsume teid üles tegema targa, tulevikku vaatava otsuse. Valige dekaan, kes on valmis tegema otsuseid, mis tagavad nii õppe kui ka tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse. Valige dekaan, kes ei hoia vaid põhimõtte pärast kinni sellest, mida on seni tehtud, vaid on valmis kriitilise pilguga hindama ja vajadusel senises töös kannapöördeid tegema. Valige dekaan, kes hindab ja hoiab kõiki inimesi oma valdkonnas ning toetab neid muutuste juhtimise protsessis.

bottom of page