top of page

Välisvahetus

Tudengite välisvahetust korraldatakse EAÜSi katuseorganisatsiooni IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) loomisest ehk 1951. aastast alates. SCOPE (ingl k Standing Committee on Professional Exchange) näol on tegemist IFMSA suurima töögrupiga: töös osaleb aktiivselt üle 90 riigi ning igal aastal praktiseerib välismaal programmi raames enam kui 17 000 tudengit üle maailma. Välisvahetuse töögruppi riiklikul tasandil juhib NEO (ingl k National Exchange Officer) ehk välisvahetuse juht, kelle ülesanne on augustikuisel IFMSA peaassambleel välisvahetuse lepingute sõlmimine ning märtsikuisel peaassambleel avalduste ja muude dokumentide vahetamine teiste riikide esindajatega. Veel tegeleb meie NEO praktikakohtade organiseerimise, arstidega suhtlemise ja kontaktisikute motiveerimisega. NEO pole aga üksi – kohalikul tasandil aitab tal välisvahetust koordineerida LEO (ingl k Local Exchange Officer). Tegevust jätkub aasta läbi, eelkõige muidugi suvel. Kaasa lööma on oodatud kõik, kellel tahtmist suvel rahvusvahelises seltskonnas mõnusalt aega veeta, võõrkeeli praktiseerida ja uusi tutvusi leida. Organisatoorsed arutelud toimuvad Facebooki grupis.

 

Kliinilisse välisvahetusse sõitmiseks peab olema lõpetanud vähemalt kolmanda kursuse, teaduslikus välisvahetuses saab osaleda aga juba peale esimest kursust. Kandideerimiseks tuleb sügisel konkursi avanedes täita ära kandideerimisankeet. Täpsem info konkursi tingimuste ja kuupäevade kohta saadetakse EAÜSi meililisti.

Ankeedis tuleb märkida oma sihtkohariikide eelistused ning kirjutada lühidalt, kuid selgelt, miks on soov just sinna riiki minna. Enne valiku langetamist tasub üle vaadata vastuvõtva riigi vahetuse tingimused ehk exchange conditions. Rohkem infot välisvahetuse kohta leiad välisvahetuse avalikust kaustast.

Tudengi tegemistel-teadmistel on suur kaal ning nende alusel koostatakse kandideerijate pingerida. Punkte saab teenida mitmetel viisidel, näiteks saavad tubli saagi suvel Tartus tegutsenud välisvahetuse kontaktisikud ja välisvahetuse töögrupis kaasalööjad. Kesine saak ei ole ka neil, kes on korraldanud mõnda EAÜSi suurprojekti või löönud aktiivselt kaasa mõne töögrupi tegemiste organiseerimisel. Kes on veidi passiivsemad olnud ja suurt midagi korraldanud pole, saavad punkte koguda EAÜSi üritustel osalemisega. Ära pelga, kui Sinu summa tuleb tagasihoidlik, sest elu on näidanud, et mõnel aastal ei ole oma unistuste maale sõitmiseks lakkehüppavaid aktiivsusskoore vaja. Saada oma ankeet julgelt teele! EAÜS saab garanteerida riigi, kuid kahjuks mitte linna (kandideerimise teises etapis valid enda 3 meelislinna, kuhu vahetusele minna soovid).

 

Kontaktid

001_Välisvahetus.jpeg

Mari Liis Sukk ja Keitlin Pirn
Välisvahetuse töögrupi juhid

neo@eays.ee
 

Elis Riin Tars
Välisvahetuse koordinaator

(juuli 2024, Tartu)
leo@eays.ee

Alexandra Lullu
Välisvahetuse koordinaator

(august 2024, Tartu)
leo@eays.ee

Annabel Nelling
Välisvahetuse koordinaator

(august 2024, Tallinn)
leo@eays.ee

 


 

Screenshot 2023-08-22 at 13.06.17.png
Screenshot 2023-08-22 at 13.06.26.png
Screenshot 2023-08-22 at 13.06_edited.jp

Kui palju välisvahetuses osalemine maksma läheb?

Tudengil tuleb endal kanda programmi osalustasu ning transpordikulud. Osalustasu suurus on EAÜSi liikmetele 350 eurot ning mitteliikmetele 400 eurot, mille eest saab võõras riigis kuuks ajaks peavarju, vähemalt kord päevas süüa (või selleks taskuraha), praktikakoha haiglas ning olenevalt linnast ka sotsiaalprogrammi. Enamikes sihtkohtades organiseerivad kohalikud arstitudengid lisaraha eest mitmeid huvitavaid ekskursioone ja ringsõite lähedal asuvatesse linnadesse ja looduskaunitesse paikadesse, millest soovitame võimalusel kindlasti osa võtta. Välisvahetuse osalustasu maksmine toimub kahes osas, esimene osa (100 eurot) tuleb tasuda kohe, kui tudeng osutub valituks, ning ülejäänu tuleva aasta 1. maiks. Valituks osutunul tasub meeles pidada, et tegu on siduva kokkuleppega – makstud 100€ ei kuulu tagastamisele. Kui tühistada välisvahetusse minek pärast 1. maid, ei kuulu osalustasu tagastamisele.

Lisaks välisvahetuse osalustasule tuleb maksta deposiit tudengi osalemise tagamiseks.

 • 2 pre-departure trainingul ehk välisvahetuseks ettevalmistaval treeningul,

 • tasub osalustasud õigeaegselt

 • täidab vahetuses olles Handbooki

 • saab sertifikaadi

 • täidab Evaluation Formi ja saadab lühiaruande NEO-le

 

Kui need kriteeriumid on täidetud, tagastatakse deposiitsumma pärast välisvahetuselt koju jõudmist, kui on esitatud Handbook ja sertifikaat. Meie deposiitsumma on 50€ ning selle maksetähtaeg on hiljemalt 1. detsember.

Osalejale

Saanud võimaluse osaleda välisvahetuses, on edasi tarvis ligipääsu IFMSA andmebaasile, mille annab tudengile välisvahetuse juht pärast seda, kui tudeng on nõustunud vahetustingimustega, tasunud kinnitusena osalustasu esimese osa ning saatnud maksekorralduse meilile neo@eays.ee. IFMSA andmebaasi tuleb järgnevalt sisestada lisaks kontaktandmetele soovitud linnade ja osakondade eelistused. Kõiges selles ja edasises on abiks juhend “KKK välisvahetusse minejale”, millele saab ligipääsu kandideerimisel.

Edasitoimuv ei ole otseselt enam EAÜSi kontrolli all. Tudengi soovidega arvestab kohalik vastuvõttev organisatsioon ning võimaluse korral paigutatakse ta tema valitud linna ja osakonda. Arvestada tuleb, et mõned linnad on populaarsemad kui teised, seega ei ole paraku võimalik kõigi soovidele vastu tulla. Enamasti tuleb kinnitav teade praktikalinna kohta hiljemalt kaheksa nädalat enne välisvahetuse alguskuupäeva (tavaliselt mai keskpaigas). Kui tundub, et vastusega on liialt venitatud, võib võtta ühendust töögrupi juhiga, misjärel saame ühendust võtta vastuvõtva organisatsiooniga.

Kindlasti tuleks tutvuda (uuesti) välisvahetuste tingimusega oma tulevases riigis ning hakata juba varakult vormistama vajalikke dokumente ja tõendeid, pöörates seejuures tähelepanu tähtaegadele! 

Kui ise välisvahetusse veel ei plaani minna, aga on tunne, et tahaks suvel aega veeta maailma kõige lahedamate arsti(välis)tudengitega, siis saab tulla kontaktisikuks! Põhiliselt on kontaktisiku ülesanne oma tudengi(te)ga aja veetmine, suhtlemine ja vajadusel abistamine, kuid kindlasti pole tegemist täiskoormusega töökohaga. Oodatud on ka kõik välisvahetusse sõitjad, kes on juba tagasi või pole veel startinud.

Kontaktisikule

Plaanid suvel juulis Tartus olla? Tahad saada kuhjaga uusi tutvusi maailma eri paigust? Kuidas oleks kogemustepagasiga, mille saad välistudengite vastuvõtmisest? Või tahaksid niisama lahedalt veeta aega rahvusvahelises seltskonnas ning oma seltsikaaslastega? Tule välisvahetuse kontaktisikuks!

Igal suvel tuleb Eestisse 40-50 arstitudengit laiast maailmast alustades Tuneesiaga ja lõpetades Peruuga.

Kontaktisiku ülesanded on järgmised:

 • minna oma tudengile bussi-/rongijaama vastu, juhatada ta ühikasse ja tutvustada veidi linna (näiteks lähimad toidupoed, jooksurajad, bussipeatused);

 • näidata tudengile, kus asub haigla, vastav osakond ning kus ta süüa saab;

 • korraldada võimalusel koos välisvahetuse töögrupi teiste liikmete ning ülejäänud kontaktisikutega vahvaid pidusid ja väljasõite välistudengitele, et neile jääks Eestist ainult lahedad mälestused;

 • vastata välistudengi küsimustele alguses meili teel ning hiljem juba Tartus.

Töötasu lisaks aule ja kiitusele välistudengite poolt on järgnev:

 • hunnik aktiivsuspunkte, mida saab kasutada ise välisvahetusse minekuks;

 • vabastus deposiidi maksmisest ning odavam osalustasu välisvahetuses

 • võõrkeelte praktiseerimise võimalus;

 • Eestimaa ja Tartu eri paikade avastamine koos välistudengitega;

 • tulevikus üliväärtuslikuks osutuvad kontaktid välismaa kolleegidega.

Kontaktisikuks olemine ei tähenda, et peaks 24/7 välistudengitega hängima. Kontaktisikule jääb endiselt ka ta enda elu!

bottom of page