top of page

Dokumendid

Seltsi töö aluseks on dokumendid, mis on kinnitatud Üldkoosolekul. Kõik Seltsi dokumendid, pildid, protokollid ja muu on olemas Sisearhiivis, millele on ligipääs Seltsi liikmetel.

Põhikiri on Seltsi tähtsaim dokument, mis sätestab Seltsi juhtimise, toimimise alused ning liikmete õigused ja kohustused.

Kodukord paneb paika üldkoosolekute toimumise ning valimiste korra.

Seltsi majandusliku poole kokkuvõte on leitav majandusaasta aruannetest (majandusaasta aruanne 2022).

Seltsi Strateegia seab organisatsioonile kindlad sihid, mille suunas liigutakse viie aastaste tsükklite kaupa.

Abiarstinduse töörühma tegevust reglementeerib abiarstinduse huvikaitseplaan.

Seltsi esindatud meedias peab põhinema üldkoosolekutel kinnitatud seisukohtadel.

bottom of page