top of page

Teaduse töögrupp

Teaduse töögrupp on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi töögrupp, mis toetab Tartu Ülikooli arstitudengite tõenduspõhise meditsiini õppimist. Teadusgrupi eesmärk on üliõpilastele tutvustada teadustöid ja meditsiini arengusse panustamise võimalusi ning kaasata tudengeid juba esimestest õpinguaastatest teadusprojektidesse. Üldiselt iseloomustab töögruppi ideede paljusus, hea meeskonnatöö, avatus ning soov seltsi ühtsena hoida.

Oma eesmärkide täitmiseks tegeleb töögrupp õppeaasta jooksul mitmete projektide ja ürituste korraldamisega, mis pakuvad võimalust kuulata kogemuslugusid ja teadusprojekte ning osaleda koolitustel ja konkurssidel. Koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga korraldame haigusjuhtumi kirjutamise konkurssi, statistika ja uurimistöömeetodite koolitust ning ajakirjaga Eesti Arst teadusartiklite konkurssi. Igakuiselt toimuv ajakirjaklubi õpetab struktureeritult teadusartikleid lugema ning biomeditsiini ringis räägivad nii residendid kui arstid oma kogemuslugusid õpingutest ja teadustööst – meiega saad hilisemaks arstipraktikaks vajalikud oskused ja ideed! Iga-aastaselt koos neuroringiga korraldatava neurokonverentsiga jõuavad ettekandmisele mitmed neuroloogia- ja neurokirurgia-alased üliõpilaste uurimistööd, mis avardavad silmaringi ja teadmisi neuroteadusest.

Teadusgrupp osaleb ka teiste Seltsi töögruppide tegemistes – koos välisvahetuse töögrupiga aitame organiseerida tudengite teaduslikku välisvahetust Eestis ning koos Curare töögrupiga panustame arstitudengite kirjutatud teadusartiklite avaldamisesse. Samuti toimub iga aasta maikuus mitme töögrupi poolt koostöös korraldatud vahva Valge Kitli Jooks.

00_Haide_edited_edited.jpg
Haide Maria Kuusik
Teaduse töögrupi juht
nore@eays.ee
+372 5306 7357

Kuidas töögrupiga liituda?

Võta julgelt ühendust töögrupi juhiga meili või Facebooki teel.

Ajakirjaklubi

Saame kokku ja otsime vigu teadlaste uuringutes ning õpime, kuidas neid vältida ja kuidas oleks võimalik paremini teha. Harjutame kriitiliselt hindama teadusartikli kvaliteeti ning suurendame oma teadmisi eri uuringumeetoditest. Vastame küsimustele – kas artiklit saab usaldada ja seega kas selle tulemusi saab rakendada ka elulises (kliinilises) praktikas? Kui ei, siis milline peaks välja nägema uuring, mille tulemused oleks usaldusväärsed?

Artikli tutvustamine toimub ettekandja poolt ja selle eelnev lugemine pole kohustuslik, küll aga on see soovituslik. Sinagi saad soovi korral valida endale meeldiva teema ja formaadiga artikli ning läbi ja lõhki koos juhendajaga analüüsides ammutada uusi teadmisi metoodilisest ja kriitilisest mõtlemisest, mida meie tulevases arstitöös väga vaja läheb.

 

Ajakirjaklubi juhendajaks on Ida-Tallinna Keskhaigla teadusosakonna juhataja Marika Tammaru.

Ajakirjaklubi juht: Eliis Grigor (ajakirjaklubi@eays.ee)

Screenshot 2023-08-22 at 14.19.24.png
bottom of page