top of page

Struktuur

Selts on demokraatlik organisatsioon - kõrgeim organ on kaks korda aastas toimuv Üldkoosolek. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Seltsi tööd viieliikmeline juhatus.

Selts koosneb kümnest töögrupist, mille läbi Selts tegevusi ellu viib ja välja paistab. Töögrupi tööd koordineerib töögrupi juht ning liituda saab igaüks.

Lisaks on Seltsil ametnikud - pressiesindaja ja arendusjuht, kellel on Seltsi tööd toetavad ülesanded – suhelda meediaga ja otsida arenguvõimalusi.

Kõik siiani mainitud – töögrupi juhid, juhatus ja ametnikud, moodustavad kokku juhtkonna.

Kõikide nende tööd kontrollib revisjonikomisjon, kes jälgib, et tegutseksime seaduste raames, liikmete vastu sõbralikult ja visioonile vastavalt.

Ükski juhtkonna liige ei saaks hakkama ilma assistentide ja projektijuhtideta - neid on meil palju ja nad on asendamatud!

Juhatus

Juhatust ja juhtkonda juhib president – tema peab ta esindama Seltsi viisakatel lindilõikamistel ning arstitudengeid meediaväljaannetes.

Asepresident siseasjade alal vastutab uute liikmete värbamise ja liikmete motiveerimise eest ning tegeleb sisekommunikatsiooniga.

Asepresident välisasjade alal vastutab Seltsi väliskuvandi eest nii Eestis kui ka välismaal ning tegeleb asjaajamistega, mis on seotud meie katuseorganisatsiooni International Federation of Medical Students’ Associationiga (IFMSA).

Asepresident finantsasjade alal vastutab pangakontode, sponsorluse ja raha jagamise eest. Tema töö on jälgida, kuidas Seltsis raha kasutatakse ja seda hallata.

Asepresident administratiivasjade alal, endise nimega peasekretär, on selline juhatuse liige, kes haldab Sisearhiivi, brändi ja ajab igasuguseid asju, mis teiste juhatuse liikmete ametite juurde väga hästi ei mahu. 

Juhatus 2023/24:

Annika Alavere - asepresident välisasjade alal (vpe@eays.ee)

Daniel Budõlin - asepresident siseasjade alal (vpi@eays.ee)

Doris Poolametspresident (president@eays.ee)

Reena Anette Maidla - asepresident administratiivasjade alal (secgen@eays.ee)

Töögruppide juhid

Ametnikud

Revisjonikomisjon

001_Revkom.jpeg

Adele Tamm, Julia Jurkina, Mall Säre, Genno Gramotin, Siim Sada

revisjonikomisjon@eays.ee

Revisjonikomisjoni eesmärk on jälgida, et:

  1. Seltsi tegevus oleks kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ning MTÜ seadusega

  2. Seltsi tegevus oleks läbipaistev ja kooskõlas seltsi dokumentidega (põhikiri, kodukord ja ametikirjeldused)

  3. Seltsi tegevus oleks kooskõlas Seltsi visiooni, missiooni ja väärtustega

  4. Seltsi juhtkonna liikmed täidaksid oma ametikirjelduses ettenähtud kohustusi

  5. Seltsi finantstehingud ja majandusaasta aruanne oleksid tehtud korrektselt

  6. Seltsis toimuks rahaliste vahendite jätkusuutlik kasutamine

  7. Seltsi väliskuvand ning sisekliima oleksid positiivsed

Lisaks tegeleb revisjonikomisjon Seltsi liikmetelt tagasiside kogumise, edastamise ning analüüsimisega, soovides nii tagada võimalikult suurt Seltsi tegevuse läbipaistvust. Tagasisidet saab anda nii anonüümselt kui ka isiklikult.

Projektijuhid

Annika Arrak
Mentorlusprogrammi koordinaator
Melissa Maria Akkel
Kaisukaruhaigla projektijuht
Annika Kosenkranius
Vaktsineerimise projektijuht
Anna Celine Kraus
Teadliku toitumise projektijuht
Tarmo Univer
Vaimse tervise projektijuht
Eliise Veltri
Podcast 1ÕUN6 projektijuht
Alexandra Lullu
Sissetulevate välistudengite koordinaator (juuli 2024, Tartu)
Mariliis Pärn
Abiarstinduse projektijuht
Sandra Niit
Seksuaaltervise loengute projektijuht
Tristan Aljamaa
LGBT+ projektijuht
Marie Helene Puurand
Orgasmilabori projektijuht
Marit Würtenberg
Annika Õunapuu, Emma Keränen
Kristiina Tideman
NECSE projektijuht
Noordelegaadi assistendid
Uimastite Crash Course projektijuht
Martin Ojamaa
Maarjamõisa projektijuht
Rachel Kõllo
Turvatunde projektijuht
Elis Riin Tars
Sissetulevate välistudengite koordinaator (august 2024, Tartu)
Annabel Nelling
Sissetulevate välistudengite koordinaator (august 2024, Tallinn)
Assistendid

Juhatuse assistendid – Karel Somelar, Kerttu-Liis Viires

Presidendi assistendid – Annika Õunapuu, Emma Keränen, Gerli Rehkalt

Asepresidendi siseasjade alal assistendid – Annika Õunapuu, Annika Arrak, Tobias Erik Liiva

Asepresidendi finantsasjade alal assistendid – Melissa Maria Akkel, Anette Joandi, Artur Alipjev

Asepresidendi välisasjade alal assistendid – Mia Luisa Tõnisson, Tobias Erik Liiva, Rebeka Viivi Marie Remmel, Mariliis Pärn

Asepresident administratiivasjade alal assistendid – Hanna Anepaio, Elis Luik, Kirke Kond, Liisa Maria Printsmann, Iris Kera, Lysandra Lippa

Curare toimetuse assistent – Marie Jõgiste, Tommi Valgma

Hariduse töögrupi assistent – Tobias Erik Liiva, Eliise Veltri, Kattri Pärn

Keskkonnatervise töögrupi assistent – Anna Celine Kraus, Marta Helena Rebaste

Rahu ja inimõiguste töögrupi assistendid – Reti Toom, Kirke Kond, Rachel Kõllo, Veronika Schmidt

Rahvatervise töögrupi assistendid – Hanna Anepaio, Annika Kosenkranius, Tarmo Univer, Melissa Maria Akkel, Kristiina Tideman, Lisett Järv

Seksuaaltervise töögrupi assistendid – Sandra Niit, Gaida Kertu Roos, Pia Künnap, Marit Würtenberg, Tristan Aljamaa, Marie Helene Puurand, Ingrid Tamvere, Marie Helene Koppel, 

Siseürituste töögrupi assistent – Raian Rünkjanen

Spordi töögrupi assistent – Ann Kaarde

Teaduse töögrupi assistendid – Kertu-Triin Roosmann, Haide Maria Kuusik, Kadri Liis Laas, Eliis Grigor, Beatrice Metsaorg

Välisvahetuse töögrupi assistendid – Kadri Liis Laas, Alice Liivsalu, Hannah Kurm

Arendusjuhi assistendid – Eliis Grigor, Kertu-Triin Roosmann, Helena Raivo

Pressiesindaja assistendid – Anett Katriin Kutsar, Alice Liivsalu, Riste-Liis Leisi

bottom of page