top of page

Struktuur

Selts on demokraatlik organisatsioon - kõrgeim organ on kaks korda aastas toimuv Üldkoosolek. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Seltsi tööd viieliikmeline juhatus.

Selts koosneb kümnest töögrupist, mille läbi Selts tegevusi ellu viib ja välja paistab. Töögrupi tööd koordineerib töögrupi juht ning liituda saab igaüks.

Lisaks on Seltsil ametnikud - pressiesindaja ja arendusjuht, kellel on Seltsi tööd toetavad ülesanded – suhelda meediaga ja otsida arenguvõimalusi.

Kõik siiani mainitud – töögrupi juhid, juhatus ja ametnikud, moodustavad kokku juhtkonna.

Kõikide nende tööd kontrollib revisjonikomisjon, kes jälgib, et tegutseksime seaduste raames, liikmete vastu sõbralikult ja visioonile vastavalt.

Ükski juhtkonna liige ei saaks hakkama ilma assistentide ja projektijuhtideta - neid on meil palju ja nad on asendamatud!

Juhatus

Juhatust ja juhtkonda juhib president – tema peab ta esindama Seltsi viisakatel lindilõikamistel ning arstitudengeid meediaväljaannetes.

Asepresident siseasjade alal vastutab uute liikmete värbamise ja liikmete motiveerimise eest ning tegeleb sisekommunikatsiooniga.

Asepresident välisasjade alal vastutab Seltsi väliskuvandi eest nii Eestis kui ka välismaal ning tegeleb asjaajamistega, mis on seotud meie katuseorganisatsiooni International Federation of Medical Students’ Associationiga (IFMSA).

Asepresident finantsasjade alal vastutab pangakontode, sponsorluse ja raha jagamise eest. Tema töö on jälgida, kuidas Seltsis raha kasutatakse ja seda hallata.

Asepresident administratiivasjade alal, endise nimega peasekretär, on selline juhatuse liige, kes haldab Sisearhiivi, brändi ja ajab igasuguseid asju, mis teiste juhatuse liikmete ametite juurde väga hästi ei mahu. 

IMG-4223.JPG

Vasakult:

Annika Alavere - asepresident välisasjade alal (vpe@eays.ee)

Daniel Budõlin - asepresident siseasjade alal (vpi@eays.ee)

Doris Poolametspresident (president@eays.ee)

Reena Anette Maidla - asepresident administratiivasjade alal (secgen@eays.ee)

Mari-Liis Mets - asepresident finantsasjade alal (treasurer@eays.ee)

Töögruppide juhid

Ametnikud

Revisjonikomisjon

Karl Valter Oja, Triin Pirso, Arne Vunk, Kadi Kruuv, Erik Hurt

revisjonikomisjon@eays.ee

Revisjonikomisjoni eesmärk on jälgida, et:

  1. Seltsi tegevus oleks kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ning MTÜ seadusega

  2. Seltsi tegevus oleks läbipaistev ja kooskõlas seltsi dokumentidega (põhikiri, kodukord ja ametikirjeldused)

  3. Seltsi tegevus oleks kooskõlas Seltsi visiooni, missiooni ja väärtustega

  4. Seltsi juhtkonna liikmed täidaksid oma ametikirjelduses ettenähtud kohustusi

  5. Seltsi finantstehingud ja majandusaasta aruanne oleksid tehtud korrektselt

  6. Seltsis toimuks rahaliste vahendite jätkusuutlik kasutamine

  7. Seltsi väliskuvand ning sisekliima oleksid positiivsed

Lisaks tegeleb revisjonikomisjon Seltsi liikmetelt tagasiside kogumise, edastamise ning analüüsimisega, soovides nii tagada võimalikult suurt Seltsi tegevuse läbipaistvust. Tagasisidet saab anda nii anonüümselt kui ka isiklikult.

Projektijuhid

Annika Arrak
Mentorlusprogrammi koordinaator
Melissa Maria Akkel
Kaisukaruhaigla projektijuht
Annika Kosenkranius
Vaktsineerimise projektijuht
Anna Celine Kraus
Teadliku toitumise projektijuht
Tarmo Univer
Vaimse tervise projektijuht
Hanna Anepaio
Podcast 1ÕUN6 projektijuht
Heti-Bret Kask
Sissetulevate välistudengite koordinaator (Tallinn)
Johanna Juhkami, Mari Liis Sukk
Sissetulevate välistudengite koordinaatorid (Tartu)
Mariliis Pärn
Abiarstinduse projektijuht
Sandra Niit
Seksuaaltervise loengute projektijuht
Tristan Aljamaa
LGBT+ projektijuht
Marie Helene Puurand
Orgasmilabori projektijuht
Marit Würtenberg
Annika Õunapuu, Emma Keränen
Kristiina Tideman
NECSE projektijuht
Noordelegaadi assistendid
Uimastite Crash Course projektijuht
Martin Ojamaa
Rachel Kõllo
Maarjamõisa projektijuht
Turvatunde projektijuht
Assistendid

Juhatuse assistendid – Karel Somelar, Kerttu-Liis Viires

Presidendi assistendid – Annika Õunapuu, Emma Keränen

Asepresidendi siseasjade alal assistendid – Annika Õunapuu, Annika Arrak, Tobias Erik Liiva

Asepresidendi finantsasjade alal assistendid – Melissa Maria Akkel, Anette Joandi

Asepresidendi välisasjade alal assistendid – Mia Luisa Tõnisson, Tobias Erik Liiva, Rebeka Viivi Marie Remmel, Mariliis Pärn

Asepresident administratiivasjade alal assistendid – Hanna Anepaio, Elis Luik, Kirke Kond, Liisa Maria Printsmann

Curare toimetuse assistent – Marie Jõgiste

Hariduse töögrupi assistent – Tobias Erik Liiva

Keskkonnatervise töögrupi assistent – Anna Celine Kraus

Rahu ja inimõiguste töögrupi assistendid – Reti Toom, Kirke Kond, Rachel Kõllo, Veronika Schmidt

Rahvatervise töögrupi assistendid – Hanna Anepaio, Annika Kosenkranius, Tarmo Univer, Melissa Maria Akkel, Kristiina Tideman

Seksuaaltervise töögrupi assistendid – Sandra Niit, Gertu Kaida Roos, Pia Künnap, Marit Würtenberg, Tristan Aljamaa, Marie Helene Puurand

Siseürituste töögrupi assistent – Raian Rünkjanen

Spordi töögrupi assistent – Ann Kaarde

Teaduse töögrupi assistendid – Kertu-Triin Roosmann, Haide Maria Kuusik, Kadri Liis Laas, Eliis Grigor, Beatrice Metsaorg

Välisvahetuse töögrupi assistendid – Heti Bret Kask, Johanna Juhkami, Mari Liis Sukk, Eva Lotta Tamm, Keitlin Pirn

Arendusjuhi assistendid – Julia Pärn, Kertu-Triin Roosmann

Pressiesindaja assistendid – Anett Katriin Kutsar, Alice Liivsalu

bottom of page