top of page

Vaimse tervise loengud

Miks loengut tellida?

Eestis on enesetapp juhtiv surmapõhjus 15-29-aastaste noorte seas. Suuremal osal enesetapu sooritanutest on olnud diagnoositav psüühikahäire – see ilmestab probleemide varajase märkamise, äratundmise ja abivõimaluste teadmise olulisust.

Seetõttu on EAÜS-i rahvatervise töögrupp välja töötanud interaktiivse loengu gümnasistidele ja põhikooli vanemale astmele. Loenguid annavad põhjaliku koolituse läbinud aktiivsed tudengid, kes ei karda rääkida vaimse tervise teemadega seotud varjukülgedest.

Mis teemasid käsitletakse?

  • Vaimse tervise olemus 

  • Stigma 

  • Kuidas tunda ära vaimse tervise häiret? 

  • Enesevigastamine ja suitsiid 

  • Enese aitamine 

  • Sõbra aitamine 

  • Professionaalne abi

Loengust lühidalt

Kestus: 90 min
Hind: 60€ (Tartust väljas lisanduvad transpordikulud)
Lisainfo: vaimnetervis@eays.ee

Korraldav töögrupp

Rahvatervise töögrupp

bottom of page