top of page

Rahu ja inimõiguste töögrupp

Rahu ja inimõiguste töögrupi ülesanne on muuta Eestit ühtsemaks. Sel aastal oleme võtnud eesmärgiks tegeleda ühiskonnas haavatavamate gruppide murede ja probleemidega, näiteks teeme teavitustööd lähisuhte vägivalla tõsidusest meie ühiskonnas. Tegeleme ka muude parasjagu aktuaalsete probleemidega, mis võiksid ohtu seada inimõigused ning võrdsuse ühiskonnas. Proovime seda saavutada andes sõna oma eriala professionaalidele ning probleemidest puudutatutele. Lisaks proovime hõlmata enda tegevustesse globaalmeditsiini teemasid, et olla ka maailma kesksed kodanikud.

 

 

 

 

 

 

Meie töögrupp alustas oma tööd äsja uuesti ning selle lühikese ajaga oleme korraldanud kaks esimest üritust, millest üks leidis aset Autovabaduse puiesteel. Osalesime seal koos Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga, et jagada suurema hulga inimestega mõtet, et tuleb rääkida oma murest ja luua arutelusid vaimse tervise ning lähisuhte vägivalla teemadel

 

Tulevikus on meil plaanis taaselustada sellised vahvad üritused nagu sessiooniaegsed vaimse tervise minutid, et vähendada eksamitega kaasnevat stressi. See annab tudengitele võimaluse puhata oma pead õpingutest. Samuti on meil plaanis teha katastroofimeditsiini kogemuslugude õhtuid, et jagada põnevaid kogemusi kriisikolletes olnud arstidelt. Soovime, et tudengid leiaksid läbi selle uusi ja huvitavaid võimalusi, kuidas ise aidata.

korraldatud-urituste-juurde-see-pilt-768x511.jpg
00_Andra-Helena Toomet.jpg
Andra-Helena Toomet
Rahu ja inimõiguste töögrupi juhi kohusetäitja
norp@eays.ee
+372 5629 9331
Kuidas töögrupiga liituda?
Võta ühendust töögrupi juhiga meili või Facebooki teel.
Teksti_-Vb-koige-loppu_--768x512.jpg
bottom of page