Vaimse tervise loeng

Miks loengut tellida?

Eestis on enesetapp juhtiv surmapõhjus 15-29-aastaste noorte seas. Suuremal osal enesetapu sooritanutest on olnud diagnoositav psüühikahäire – see ilmestab probleemide varajase märkamise, äratundmise ja abivõimaluste teadmise olulisust.

Seetõttu on EAÜS-i rahvatervise töögrupp koostöös Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumisega, Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse ja Lahendus.net-iga välja töötanud interaktiivse loengu gümnasistidele ja põhikooli vanemale astmele. Loengu kestel kaasatakse kuulajaid lühiarutelude ja väikeste ülesannetega ning luuakse keskkond, kus õpilased saavad soovi korral isiklikest kogemustest ja mõtetest rääkida.

Võimalusel on kaasas ka Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise Kogemusloo koolituse läbinud vabatahtlik, kes räägib enda väljakutsest vaimse tervise vallas.

Mis teemasid käsitletakse?

  • Sissejuhatus. Vaimse tervise olemus, seotud mõisted; kuidas saada aru, et tegu on vaimse tervise häirega. 
  • Meeleoluhäired – depressioon, bipolaarne häire
  • Tundeeluhäired – ärevushäired, paanikahäire, foobiad
  • Söömishäired – anoreksia, buliimia, liigsöömishäire
  • Enesevigastamine ja suitsiid
  • Abi otsimine, vaimsest tervisest rääkimine ja vaimse tervise hoidmine

Kasulikud lingid

Loengust lühidalt

Kestus: 75-90 min
Hind: 50€ (Tartust väljas lisanduvad transpordikulud)
Lisainfo: vaimnetervis@eays.ee

Korraldav töögrupp